BOV

BOV 320kg - Bubnový osobný výťah

Základné informácie

Konštrukčne úplne iný výťah bez vyvažovacieho závažia, nosné laná sa navíjajú na bubon výťahového stroja.Toto technické riešenie umožnilo zväčšiť / predĺžiť kabínu do hĺbky až do 25 cm a zväčšiť jeho prepravnú nosnosť až na 320 kg. Chod výťahu zabezpečuje mikroprocesorový rozvádzač s frekvenčným meničom pre plynulý rozjazd a dojazd, presné zastavenie v stanici, 35 % šetrenie elektrickej energie a výrazné utíšenie prevádzky výťahu. Úplne nová kabína aj nosným rámom, so snímačmi proti preťažovaniu výťahu, uložené v podlahe kabíny, steny kabíny z urobené z materiálu Mettawel obložené obkladom MAX / možnosť výberu/. S pôvodného výťahu ostávajú len vodidlá pre kabínu.

Popis

Výťahový rozvádzač:
typ 5VCDN8F/A pre bubnové výťahy s frekvenčným
meničom s výkonom od 5 kW, s riadiacou elektronickou
kartou, strážcom jednotlivých fáz napájania, núdzový zdroj
pri výpadku prúdu na osvetlenie kabíny, zvončeka a pod.
Vyhotovený v súlade STN-EN81.1,
Frekvenčný menič zabezpečuje plynulý rozbeh a dojazd
do stanice, čím výrazne šetrí celé zariadenie výťahu,
utišuje jeho chod a značne šetrí elektrickú energiu.
Výťah s týmto rozvádzačom môžeme zaradiť do
spotrebiteľskej energetickej triedy A.

Výťahový stroj S3-ALFA- BOW 320/07
pevnej konštrukcie liatinovou prevodovou skriňou,
prevodovým pomerom 1:63, 2x lanový bubon priemer 450 mm,
spojka s brzdovým kotúčom priemer 220 mm,
dvojčinná elektromagnetická čeľusťová brzda 48V,
pohonný elektromotor o výkone 7,5 kW,
celý výťahový stroj je uložený na oceľovom rošte, ktorý je
položený na tlmiacich gumených pásoch uložených v žlaboch
pre tlmenie vzniknutých vibrácií. Celý stroj má hlučnosť
max 55 dB. Jeho prevádzka je veľmi tichá.

Regulátor rýchlosti:
Bode-A3 so zariadením proti
samovoľnému pohybu kabíny, typ 7-ASV.300
urečený pre obojsmerné zachytávače kabíny.
Ma kontrolné zariadenie proti samovoľnému
pohybu kabíny podľa STN-EN81,1.
Súčasťou regulátora je aj napínacie závažie
pre prevodné lano pr. 8 mm, slúžiace na
vybavenie zachytávačov v prípade núdzového stavu.

Oceľový nosný rám kabíny:
nový pevný oceľový nosný rám kabíny pozostáva z
nosníkovej hlavy / viď obrázok/ štyroch bočných
nosníkov a podlahovej spodnej časti. Dodáva sa
v rozloženom stave, aby sa dal umiestniť do šachty.
V hlave sú upevnené zachytávače kabíny pre obojsmerný
chod / majú certifiká/ upevnenie nosných lán,
vodiace čeľuste, vážiace snímače s elektronickou
jednotkou. Tieto snímajú preťažovanie výťahu.

Kabína výťahu:
je vyrobená z tvrdeného materiálu Metawell, na ktorom
je obklad FunderMax. Tento obklad je veľmi odolný voči
mechanickým poškodeniam a dá sačistiť rôznymi
prostriedkami ako sú riedidlá proti farbe.
Kabína má už automatické samočinne otvárané a zatvárané dvere,
ktoré riadi elektronika z výťahového rozvádzača.
Osvetlenie je tvorené LED svietidlami o veľmi nízkej
spotrebe a dlhej životnosti. Je upevnené z hornej časti

Kabínový ovládač:
jednoradový alebo dvojradový vyrobený z nereze.
Tlačidlá sú kruhového tvaru o priemere cca 3 cm. Číslo
poschodia je umiestnené vedľa tlačidla v čiernom pozadí,
číslo je podsvietené, veľkosť čísla je cca 2 cm.
Pri zatlačení tlačidla sa rozsvieti okolo tlačidla Led
osvetlenie, čo znamená, že bola prijatá voľba do stanice.
V ovládači je umiestnený informačný displej, v ktorom
sa zobrazuje číslo aktuálnej polohy kabíny, smer jazdy,
preťaženie výťahu. Tablo obsahuje núdzové svetlo,
ktoré sa rozsvieti v prípade výpadku prúdu,
aby uviaznutá osoba nebola po tme. Tlačidlo zvonček
je pod napätím aj pri výpadku prúdu.

Poschodový privolávač
je vyhotovený v nerez prevedení,má displejový
zobrazovač, na ktorom sa zobrazuje chod kabíny
smerovými šípkami. Číslo poschodia ukazuje,
na ktorom poschodí sa nachádza. Pri zatlačení sa
rozsvieti po obvode LED svetielko, ktoré oznamuje
potvrdenie voľby pre jazdu. Teraz už nemusíte
opakovane stláčať tlačidlo. Takýto privolávač je
na každom poschodí.

Kabína

Kabína

Do výťahovej šachty je dodaná kabína zväčšená až o 30 cm. Kabína výťahu pozostáva  z nosného
rámu a zo samotných stien kabíny.Oceľový nosný rám kabíny pozostáva z nosníkovej hlavy, štyroch bočných nosníkov a podlahovej
nosnej spodnej časti. V nosníkovej hlave sú namontované po stranách bezpečnostné zachytávačekabíny pre obidva smery. V podlahovej
časti sú umiestnené vážiace záťažové snímače proti preťaženiu kabíny.Steny sú urobené z materialu Mettawel obložené vysoko
odolným obkladom MAX ( možnosť výberu). Osvetlenie kabíny je štyrmi LED svietidlami umiestnených v strope.
Kabínové dvere sú automatické,typ BUS Alpha, veľmi pevnej konštrukcie  v nerezovom prevedení .Skladajú sa na bok kabíny.
Pri zložení nezasahujú do priestoru, nezmenšujú priestor kabíny, ich okraje sú zarovnané s okrajomzárubne. Na zadnej stene
je madlo uchytenia a zrkladlo. Samotná podlaha je vyrobená z drevenej bezpečnostnej dosky, ktorá je ešte spevnená zo spodnej
časti plechom. Je položená na snímače záťaže podlahy. Na vrchnej časti je nalepená PVC krytina,vysoko odolná, značky ALTRO
( možnosť výberu prevedenia).

ukážka vzorkovníka obkladov stien kabíny:

ukážka vzorkovníka podlahovej krytiny

Šachtové dvere

K výťahu sa dodávajú v štandardnom prevedení ručné, samozatváracie, jednokrídlové dvere. Sú vysokej pevnosti a mechanickej odolnosti. Sú takmer bezporuchové. Majú rozšírený vstup do kabíny zo súčasných 700 mm na 800 mm a montujú do toho istého otvoru ako sú súčasné. Rozšírený vstup sa získava tak, že prevedenie zárubní je zúžené. Zákazník si môže vybrať rôzne prevedenia, farebnosť, umiestnene okienka, chytacie madlo. Za príplatok je možné dodať samočinné automatické dvere. Pre malú šírku šachty sa dodávajú štvordielne lamelové dvere. Sú centrálne otvárané, to znamená, že dve lamely sa zasúvajú do pravej strany a dve lamely do ľavej časti výťahovej šachty. Pri týchto dverách je možné dodať iba dvere so vstupnou šírkou 700 mm, tak ako je súčasná šírka. Kedže tieto dvere potrebujú na chod voľný priestor na bokoch šachty, kabína sa pri týchto dverách dá predĺžiť len do max 1,2 m.

Šachtové dvere ručné

Šachtové dvere automatické 4-lamelové

Vzorkovník bariev šachtových dverí

Technické parametre

Technické parametre nového výťahu:
Typ: bubnový, Lanový
Počet staníc: nástupíšť 8
Nosnosť: 320kg
Rýchlosť výťahu 0,70 m/s
Počet prepravovaných osôb: 4
Strojovňa: umiestnenie Nad šachtou
Kabína: rozmer š/h/v 800x1280x2150
Šachtové dvere: jednokrídlové ručné alebo plne automatické
Kabínové dvere: automatické, samočinne otvárané a zatvárané- BUS Alpha systém
Výkon motora: 7 kW
Menovitý  prúd: 7,5 A
Riadenie: mikroprocesorové, meničom otáčok elektromotora, zber osôb

Záruka
Na dodávku zariadenia poskytujeme záruku po dobu 6 rokov od dáta ukončenia montáže
Na montážne práce  ( pevne zabudované diely) poskytujeme záruku po dobu 6 rokov  od
ukončenia montáže
V rámci tohto servisu sú vykonávané bezplatné opravy porúch výťahu, vzniknuté vadou dodávky
Záručný servis sa nevzťahuje na vady, vzniknuté jeho úmyselným poškodením alebo neodbornou obsluhou
Termíny:
Výroba výťahu do 18 týždňov od podpisu ZOD. Samotná realizácia je podľa aktuálnych časových možností.
Demontáž a montáž cca výťahu 4  týždne.

Výhody

Výhody:

1. Chod výťahu je veľmi tichý,
2. Presné zastavovanie v stanici bez schodkov,
3. Plynulý rozjazd a dojazd kabíny do stanice, bez nárazov
4. Značné šetrenie elektrickej energie až do 35 % zo súčasnej spotreby, veľmi úsporný výťah
5. Ďalšie šetrenie celého výťahu, odpadajú všetky dynamické tlaky do stroja, lán, brzdy, predlžovanie životnosti
6. Moderný dizajn prevedenia kabíny, kabíny z ktorých sa vám nebude chcieť vystúpiť
7. Kabína je osadená protipreťažovacími zariadením proti preťažovaniu, s automatickými kabínovými dverami
8. Na privolávacích tlačidlách je digitálny zobrazovač, na ktorom vidieť čo sa práve deje, na ktorom poschodí sa nachádza , či stojí, kam
smeruje nemusí sa neustále stláčať tlačidlo alebo držať, tu stačí raz zatlačiť, rozsvieti sa led svetlo na tlačitku, požiadavka je zaznamenaná a
už len počkáte bez stresov na odvezenie
10. Kabína zväčšená do hlbky pri jednokrídlových dverách až do hlbky 130 cmzväčšená vstupná šírka dverí až o 10 cm
11. Ľahký chod nových vstupných dverí